Gamla vykort och foton från ån och dess omgivning.

/

 

Nedre Lyckebyån ca 1900.

Ångslup på lyckebyån.

Lyckeby Vy.

Lyckeby Vattenfall 1912.

Trekanten 1910.

Trekanten.

Järnvägsbron.

Lyckeby Församlingshem.

Lyckeby Bro ca 1900.

Lyckeby 1902.Vid nuvarande vattenverket.

Nedanför Lyckeåborgs Bruk ? ca 1900.

Huset vid gamla Brovägen ca 1910.

Holmens Kvarn ca 1900.Johansfors senare sågverk.

Augerums Mangårdsbyggnad och Kvarnbostad nedifrån 1907. 

Augerum vy 1907.

Augerums Kvarn 1902