Olika fiskarter i ån.

Arbetet med denna sidan pågår och om ni har fångster och/eller foton så tar vi tacksamt emot!

 

 

 

NORS

Osmerus eperlanus.

Laxartad fisk med liten fettfena.

Den luktar gurka!

Kan bli upp till 40 cm men oftast under 20.

Går upp i Lyckebyån för att leka på grusbotten.

Får ofta vårtutskott på kropp och fenor vid lek.

Bra mat för våra Abborrar och Gösar.

Skapt som en Nors,då har man underbett

och munnen full av vassa tänder.

Den är ganska anonym,men förekommer ganska

ofta nedanför första vandringshindret i Lyckeby.

På den här bilden ser man lekvårtor på stjärtfenan.

Tagen av Joakim Henriksson 2016-04-03.

 

 

 

 

 

 

Ål (Anguilla anguilla)

Totalfredad inom hela Fiskevårdsområdet.

Om ni får en Ål på kroken så får ni inte ta upp den!

Klipp linan så nära ålen som möjligt och släpp i den.

 

Majfisk (Alosa alosa)

Kan möjligen förirra sig in i nedre delarna av ån.

Ingen känd fångst.

 

Staksill (Alosa fallax)

Borde kunna finnas sporadiskt.

Ingen känd fångst.

 

Sill (Clupea harengus)

Har tagits i åmynningen och nedre delen.

 

Skarpsill (Sprattus sprattus)

Har tagits i åmynningen och nedre delen.

 

Braxen (Abramis brama)

Allmän i hela fiskevårdsområdet.

I maj-Juni sker ofta en stor ansamling

av lekfisk i ån från vattenfallet i Lyckeby

och ut till mynningen.

Kan bli upp till 80 cm och 8 kg tung.

 

Löja (Alburnus alburnus)

Finns i hela åsystemet.

Kan bli upp till 16 cm.

 

Björkna (Blicca bjoerkna)

Finns troligen i hela fiskevårdsområdet.

 

Ruda (Carassius carassius)

Finns troligen i hela fiskevårdsområdet.

 

Sik.

Siken går upp i Lyckebyån på senhösten,Oktober till December,

för att leka.Den klarar inte mycket motstånd,så den kommer inte

längre upp än till fallet vid vattenverket med den nuvarande fisk-

trappan.Den nya trappan som vi har kämpat för i många år skulle

kanske innebära att Siken kunde gå ända upp till Augerum men

eftersom arkeologerna sätter stenlämningarna efter Kronokvarnen

högre än naturintressena för en biologisk mångfald så är det

återigen stopp i vår planering för en ny upp- och nedvandrings-

trappa avsedd för alla fiskarter i Lyckebyån.

Siken är annorlunda än andra Laxartade fiskar såtillvida att

den inte stannar uppe i ån för tillväxt utan följer med strömmen

ut i havet direkt efter kläckningen på våren.

Länstyrelsen med Jenny Hertzman håller nu på med en koll på

Sikyngel utanför åmynningarna vid Blekingekusten.

Radio Blekinge har uppmärksammat detta och har ett fint reportage

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5526487

Foto:Rebecka Gyllin/Sveriges Radio

 

 

Havsöring.

På våren April,Maj och Juni fås ofta små öringar framförallt på fluga.

Första året/åren (1-2) kallas de för Stirr och har då förutom sina

prickar i olika färger även 8-11 gråblå stirrfläckar på sidorna.

När det börjar bli dags att vandra ut i havet så kallas de för Smolt,

 prickarna och stirrfläckarna börjar blekna.Smolten går över till att

bli silverblank,en anpassning till havslivet under kanske 3 år.

Jim Malmberg har fotat två olika nu April-Maj 2013.

På de nedersta syns resterna av stirrfläckarna tydligt.

Vi har ju även stationär öring och de har nästan alltid

en ljus-vit ring utanför den andra färgen på prickarna.

Detta skulle kunna vara en stationär-bäcköring.

 

Detta är ett Havsöringssmolt.